BODY TREATMENT & MASSAGE THERAPY

BODY TREATMENT & MASSAGE THERAPY

Sứ Spa
 • Traditional Balinese 4 hands

  Traditional Balinese 4 hands

  Liệu pháp massage thư giãn toàn thân bốn tay kiểu Bali
  Thời gian: 80 Phút
  Giá dịch vụ: 992.000 VNĐ
 • Harmony of Energy

  Harmony of Energy

  Liệu pháp massage toàn thân phục hồi và tái tạo năng lượng
  Thời gian: 90 Phút
  Giá dịch vụ: 749.000 VNĐ
 • Oriental Herbal Therapy

  Oriental Herbal Therapy

  Liệu pháp massage thư giãn toàn thân bằng thảo dược theo phong cách phương Đông
  Thời gian: 90 Phút
  Giá dịch vụ: 749.000 VNĐ
 • Shiatsu Therapy

  Shiatsu Therapy

  Liệu pháp massage dây ấn huyệt toàn thân kiểu Shiatsu của Nhật
  Thời gian: 80 Phút
  Giá dịch vụ: 699.000 VNĐ
 • Thai Massage with hot stones

  Thai Massage with hot stones

  Liệu pháp massage thư giãn toàn thân kiểu Thái kết hợp massage đá nóng
  Thời gian: 90 Phút
  Giá dịch vụ: 749.000 VNĐ
 • Thai Massage

  Thai Massage

  Liệu pháp massage thư giãn toàn thân kiểu Thái
  Thời gian: 80 Phút
  Giá dịch vụ: 699.000 VNĐ
 • Hot Stones

  Hot Stones

  Liệu pháp massage thư giãn toàn thân kết hợp đá nóng
  Thời gian: 80 Phút
  Giá dịch vụ: 645.000 VNĐ
 • Tradition Balinese

  Tradition Balinese

  Liệu pháp massage thư giãn toàn thân kiểu Bali
  Thời gian: 80 Phút
  Giá dịch vụ: 645.000 VNĐ

Thời gian: 00 Phút
Giá dịch vụ: 0 VNĐ
SUSPA © 2021 - Thông tin được quản lý bởi CHUHA Co Thiết kế & phát triển bởi SweetSoft JSC
Sứ Spa