SU’ SPA COMBO PACKAGES

SU’ SPA COMBO PACKAGES

Sứ Spa
 • SU’ TROPICAL (for men)

  SU’ TROPICAL (for men)

  Body Scrub, Energy Massage, Fave saver & Foot care Tẩy tế bào chết kết hợp massage thư giãn toàn thân phục hồi, tái tạo năng lượng và massage day ấn huyệt chân
  Thời gian: 180 Phút
  Giá dịch vụ: 1.596.000 VNĐ
 • SU’ WELLNESS

  SU’ WELLNESS

  Body Scrub, Aromatherapy Body Massage & Relaxing Facial Tẩy tế bào chết kết hợp massage thư giãn toàn thân bằng tinh dầu và massage mặt
  Thời gian: 1500 Phút
  Giá dịch vụ: 1.372.000 VNĐ
 • REFRESHMENT

  REFRESHMENT

  Hotstones Body massage, Foot & Face Massage Massage thư giãn toàn thân kết hợp đá nóng kết hợp massage day ấn huyệt chân và massage mặt
  Thời gian: 120 Phút
  Giá dịch vụ: 1.197.000 VNĐ
 • UNWIND SIGNATURE EXPERIENCE

  UNWIND SIGNATURE EXPERIENCE

  Scrub, Hot stones massage & foot - Tẩy tế bào chết toàn thân kết hợp với massage toàn thân bằng đá nóng và massage chân thư giãn
  Thời gian: 120 Phút
  Giá dịch vụ: 1.197.000 VNĐ
 • SU’ LIFE

  SU’ LIFE

  Traditional Vietnamese & Vietnamese Natural Facial or Foot Massage Massage thư giãn toàn thân kiểu Việt nam kết hợp với massage mặt hoặc massage day ấn huyệt chân
  Thời gian: 100 Phút
  Giá dịch vụ: 868.000 VNĐ
 • RESTORE SIGNATURE EXPERIENCE

  RESTORE SIGNATURE EXPERIENCE

  Scrub, Herbal Massage & scalp - Tẩy tế bào chết toàn thân kết hợp với massage thư giãn toàn thân bằng thảo dược và massage đầu
  Thời gian: 120 Phút
  Giá dịch vụ: 1.197.000 VNĐ
 • BALINESE SIGNATURE EXPERIENCE

  BALINESE SIGNATURE EXPERIENCE

  Balinese 4 hands , Face & Foot Massage thư giãn toàn thân 4 tay kiểu Bali kết hợp massage mặt và day ấn huyệt chân
  Thời gian: 120 Phút
  Giá dịch vụ: 1.652.000 VNĐ
 • SU’ SIGNATURE EXPERIENCE

  SU’ SIGNATURE EXPERIENCE

  (Scrub, Hot stone 4 hands & Facial) Tẩy tế bào chết kết hợp massage thư giãn toàn thân 4 tay kết hợp đá nóng và massage mặt
  Thời gian: 150 Phút
  Giá dịch vụ: 1.652.000 VNĐ
 • VIETNAMESE SIGNATURE EXPERIENCE

  VIETNAMESE SIGNATURE EXPERIENCE

  Herbal 4 hands, Face & Foot Massage thư giãn toàn thân 4 tay bằng thảo dược kết hộ massage mặt và day ấn huyệt chân
  Thời gian: 120 Phút
  Giá dịch vụ: 1.652.000 VNĐ

Thời gian: 00 Phút
Giá dịch vụ: 0 VNĐ
SUSPA © 2021 - Thông tin được quản lý bởi CHUHA Co Thiết kế & phát triển bởi SweetSoft JSC
Sứ Spa