Đặt dịch vụ

Đặt dịch vụ

Sứ Spa

Thông tin đặt dịch vụ

Dịch vụ

PAIN THERAPY (Dịch vụ đã chọn : 0)
80 Phút
699.000 VNĐ
-
+
FACIAL THERAPY (Dịch vụ đã chọn : 0)
60 Phút
476.000 VNĐ
-
+
70 Phút
567.000 VNĐ
-
+
70 Phút
567.000 VNĐ
-
+
80 Phút
645.000 VNĐ
-
+
80 Phút
645.000 VNĐ
-
+
0 Phút
Liên hệ VNĐ
-
+
FOOT THERAPY (Dịch vụ đã chọn : 0)
60 Phút
405.000 VNĐ
-
+
60 Phút
405.000 VNĐ
-
+
60 Phút
405.000 VNĐ
-
+
80 Phút
645.000 VNĐ
-
+
100 Phút
868.000 VNĐ
-
+
BODY SCRUB & WRAP THERAPY (Dịch vụ đã chọn : 0)
100 Phút
868.000 VNĐ
-
+
110 Phút
868.000 VNĐ
-
+
60 Phút
532.000 VNĐ
-
+
60 Phút
483.000 VNĐ
-
+
60 Phút
483.000 VNĐ
-
+
BODY TREATMENT & MASSAGE THERAPY (Dịch vụ đã chọn : 0)
80 Phút
645.000 VNĐ
-
+
80 Phút
645.000 VNĐ
-
+
80 Phút
699.000 VNĐ
-
+
90 Phút
749.000 VNĐ
-
+
80 Phút
699.000 VNĐ
-
+
90 Phút
749.000 VNĐ
-
+
90 Phút
749.000 VNĐ
-
+
80 Phút
992.000 VNĐ
-
+
80 Phút
992.000 VNĐ
-
+
80 Phút
1.092.000 VNĐ
-
+
50 Phút
504.000 VNĐ
-
+
80 Phút
630.000 VNĐ
-
+
50 Phút
532.000 VNĐ
-
+
80 Phút
645.000 VNĐ
-
+
50 Phút
532.000 VNĐ
-
+
80 Phút
645.000 VNĐ
-
+
80 Phút
699.000 VNĐ
-
+
SU’ ROMANCE PACKAGES WITH HERBAL BATH (Dịch vụ đã chọn : 0)
150 Phút
1.958.000 VNĐ
-
+
120 Phút
1.197.000 VNĐ
-
+
100 Phút
868.000 VNĐ
-
+
180 Phút
1.652.000 VNĐ
-
+
180 Phút
1.652.000 VNĐ
-
+
180 Phút
1.652.000 VNĐ
-
+
SU’ PACKAGES FOR KIDS (Dịch vụ đã chọn : 0)
90 Phút
699.000 VNĐ
-
+
90 Phút
699.000 VNĐ
-
+
60 Phút
483.000 VNĐ
-
+
SU' COUPLE PACKAGE (Dịch vụ đã chọn : 0)
150 Phút
2.552.000 VNĐ
-
+
ACUPUNCTURE – MOXIBUSTION – CUPPING – ACUPRESSURE (Dịch vụ đã chọn : 0)
80 Phút
699.000 VNĐ
-
+
SU’ SPA COMBO PACKAGES (Dịch vụ đã chọn : 0)
100 Phút
924.000 VNĐ
-
+
100 Phút
868.000 VNĐ
-
+
120 Phút
1.197.000 VNĐ
-
+
100 Phút
924.000 VNĐ
-
+
100 Phút
868.000 VNĐ
-
+
120 Phút
1.197.000 VNĐ
-
+
120 Phút
1.197.000 VNĐ
-
+
120 Phút
1.652.000 VNĐ
-
+
150 Phút
1.652.000 VNĐ
-
+
120 Phút
1.652.000 VNĐ
-
+
120 Phút
1.197.000 VNĐ
-
+
100 Phút
868.000 VNĐ
-
+
120 Phút
1.197.000 VNĐ
-
+
120 Phút
1.197.000 VNĐ
-
+
1500 Phút
1.372.000 VNĐ
-
+
180 Phút
1.596.000 VNĐ
-
+

Dịch vụ đã chọn

Dịch vụSố lượngGiá dịch vụThành tiền
0 VNĐ
0 VNĐ

(*)Thông tin điều khoản

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Yêu cầu đặt dịch vụ của quý khách đã được ghi nhận

Yêu cầu đặt dịch vụ của quý khách chưa được ghi nhận. Vui lòng liên hệ qua Hotline: 0258 352 32

SUSPA © 2021 - Thông tin được quản lý bởi CHUHA Co Thiết kế & phát triển bởi SweetSoft JSC
Sứ Spa