TIẾN TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN

TIẾN TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN

Sứ Spa
23/11/2021

BÊN NHẬN NHƯỢNG QUYỀN 

  • Chọn lựa phương thức nhượng quyền phù hợp 
  • Đánh giá các tiêu chí mà bên nhượng quyền đã đề nghị 
  • Gửi yêu cầu hợp tác theo hình thức thư điện tử (email)

BÊN GIAO NHƯỢNG QUYỀN 

  • Đánh giá năng lực của bên muốn nhận nhượng quyền 
  • Được quyền từ chối cung cấp dịch vụ nhượng quyền (nếu xét thấy chưa phù hợp hoặc sau khi đã tham khảo năng lực của đối tác) 
  • Cung cấp dịch vụ nhượng quyền chuyên nghiệp với đối tác phù hợp, tin cậy theo các hợp đồng thỏa thuận chuẩn nhượng quyền thương hiệu qui định của pháp luật 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: hanguyen.chuha@gmail.com

Quản lý & Đầu tư Hệ thống Sứ Spa

SUSPA © 2021 - Thông tin được quản lý bởi CHUHA Co Thiết kế & phát triển bởi SweetSoft JSC
Sứ Spa